?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.win-shipping.com/newstc/1664145259655.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/340489897759429.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/58626130540450.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/876900510960246.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/442759143552672.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/143842296158602.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/393177999585525.html" target="_blank">۶</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/361749795854650.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/82385628421613.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/592625592571931.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/602317683503710.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/73515780237870.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/55530553894359.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/489610771988859.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/303399909531396.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/221984656485235.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/897900246591213.html" target="_blank">ߺ</a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/9538266590965.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/161812332338317.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/291849684637892.html" target="_blank">ƺ</a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/782968365554782.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/607916475757289.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/834257600706917.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/38343186959182.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/85227024028287.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/21122999482682.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/897900246591213.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/270582723384702.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/98134794692215.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/63113826190656.html" target="_blank">֣</a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/427748175850460.html" target="_blank">۩</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/293548515836197.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/43758337522103.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/338253761525371.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdxyx.net/newstc/999777943415935.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/376321690835388.html" target="_blank">ü</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/958460376545441.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/981216999135861.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/52676196859967.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/3424400638495.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/23351874401950.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/677800101401593.html" target="_blank">IJƽ</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/31489938581836.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/2341722500401.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjbeijia.com/newstc/694883475877733.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/89687859185422.html" target="_blank">ֱ</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/32393783684677.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xygdjiaju.com/newstc/43313289682714.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/180189732282765.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/86179356347704.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/917251775963332.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/879210951462576.html" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.bjbeijia.com/newstc/277184847769622.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/196280616172874.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/9387118275247.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/3663032406981.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/688703160595571.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/1608725349427.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/24515508816980.html" target="_blank">˶</a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/891759999414279.html" target="_blank">Ǭ</a>| <a href="http://www.qdxyx.net/newstc/894107835823620.html" target="_blank">ϳ</a>| <a href="http://www.bjbeijia.com/newstc/34532652574538.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/614332194305113.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/659872677836956.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/142968338418734.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdxyx.net/newstc/458427964597473.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/24710976289991.html" target="_blank">־</a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/624324931749816.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/279404739916120.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/679346598613181.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/39943262724675.html" target="_blank">人</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/359455416509629.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/260727273689848.html" target="_blank">Ӣ</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/1716914297705.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/97814466268616.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/410614650881233.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/46053069823599.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/146474355630589.html" target="_blank">Ϻ</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/82320429142301.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/401346634212657.html" target="_blank">ຣ</a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/10442370361523.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/86961274411630.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/26495477760420.html" target="_blank">ݷ</a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/864555167896192.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/87643554640797.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/97868706445466.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/204138543789135.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjbeijia.com/newstc/115397789504718.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/24406275196761.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/659622138178482.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/125500953473308.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/668681961388165.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/987114870153315.html" target="_blank">ƶ</a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/636978993981345.html" target="_blank">߸</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/217460361367871.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/8692623287857.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/92330870976569.html" target="_blank">Ƶ</a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/561567757250755.html" target="_blank">Ǭ</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/397253367604151.html" target="_blank">ְ</a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/503638392185911.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/64851386432193.html" target="_blank">Ƽ</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/101208908592503.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/3463167949661.html" target="_blank">绯</a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/38041556781730.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/12517962410125.html" target="_blank">Ͻ</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/576248265975781.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdxyx.net/newstc/275366431890481.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/213364917667610.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/892118727856922.html" target="_blank">γ</a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/794900337970130.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/9108177787508.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/599811734192458.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/175281492321110.html" target="_blank">绯</a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/309504699732975.html" target="_blank">С</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/95698968041953.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/45654347176839.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/543354132925899.html" target="_blank">μԴ</a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/159463530189636.html" target="_blank">º</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/91702656925458.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/67394327522586.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/24248146717578.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/439991433511286.html" target="_blank">ʩ</a>| <a href="http://www.qdxyx.net/newstc/809958665581631.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.bjbeijia.com/newstc/67338591592661.html" target="_blank">ɺ</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/765331619866500.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/950727543727870.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/681572943189707.html" target="_blank">Ӽ</a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/957224595742955.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/782830529560.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/38057993662232.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/71416895643996.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/820878870323696.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/588273720260864.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/830320605695656.html" target="_blank">߸</a>| <a href="http://www.qdxyx.net/newstc/936714410720129.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/813783582762738.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/4518353190180.html" target="_blank">ʹ</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/245725968803887.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/77209249210473.html" target="_blank">ɿ</a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/896869200125884.html" target="_blank">ʯ</a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/101577487841396.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/782933374104136.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/638562195232.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/739320427849876.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/802662332672996.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/5498758294576.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/175281492321110.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/97553188296933.html" target="_blank">ƽɽ</a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/263194242878215.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/291897480339168.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdxyx.net/newstc/69755239971273.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/507891828837642.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/735600609513627.html" target="_blank">ͨ</a>| <a href="http://www.bjbeijia.com/newstc/88696188654197.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/723594558540306.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/854730870889.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/92269485122140.html" target="_blank">ͼʲ</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/49397547946136.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/931517208214469.html" target="_blank">ͷ</a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/21782472289892.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/722905288577432.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/19679652466490.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/635905701917383.html" target="_blank">ֲ</a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/200803722269824.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/70619967985469.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/943350772681524.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/320451454232984.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/605430721840790.html" target="_blank">ӥ̶</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/92283025459206.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/14567230400586.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/7467082502662.html" target="_blank">Ͳ</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/88355153396160.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/966906846681345.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/5245253747775.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xygdjiaju.com/newstc/73175919561739.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/467196977233961.html" target="_blank">־</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/91035716832583.html" target="_blank">°Ͷ</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/413334352120177.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/96797681441516.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/457880928562163.html" target="_blank">ϴ</a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/934529676448877.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/1961772445775.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/142736817385814.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/7325253595259.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/883201965966428.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/116486198567489.html" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/45758788391463.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/658324743179154.html" target="_blank">ͳ</a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/611538820326568.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/922628523400229.html" target="_blank">üɽ</a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/30212018350892.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/47911392302737.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/659872677836956.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/44470194680698.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/14289277523714.html" target="_blank">麣</a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/7868327656890.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/61794456275620.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/404479773317284.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/830698989215137.html" target="_blank">ͤ</a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/689426479229137.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/100685481250439.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/60475545675196.html" target="_blank">Ӣɳ</a>| <a href="http://www.bjbeijia.com/newstc/445637664202871.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/192414696366315.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/188401527626449.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/605536671122743.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xygdjiaju.com/newstc/6869772957245.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/71951853688984.html" target="_blank">˷</a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/909477835785118.html" target="_blank">ϳ</a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/476854848848566.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/324862308368782.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/899327202182832.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/497602553609663.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/247532676964202.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/5282072149022.html" target="_blank">Ƥ</a>| <a href="http://www.es-ycap.net" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/547343691907991.html" target="_blank">ͩ</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/264919665594.html" target="_blank">տ</a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/900351459231654.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/589844367124826.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/162615447522189.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/49640023859525.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/362438629455892.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/227339582746726.html" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/28596941864380.html" target="_blank">ͷ</a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/82612151097229.html" target="_blank">մ</a>| <a href="http://www.jyt-ad.net/newstc/153897117177369.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/92083060299853.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/864729837603855.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lixiangtd.com/newstc/129675228786336.html" target="_blank">崲</a>| <a href="http://www.hfhyi.com/newstc/247442585991463.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/245282803518893.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/227339582746726.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/90282428768327.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/824317650521575.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/904168707273470.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/79472513118834.html" target="_blank">¿</a>| <a href="http://www.tianchangsteel.com/newstc/601222840947148.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/3541564239606.html" target="_blank">Ƕ</a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/67685693422721.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.win-shipping.com/newstc/562328889733439.html" target="_blank">±</a>| <a href="http://www.gaojo.com/newstc/6129868551858.html" target="_blank">ͤ</a>| <a href="http://www.chinajuyuan.com/newstc/705246615997787.html" target="_blank">տ</a>| <a href="http://www.jxdingming.com/newstc/5339478626608.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.tjzhongrun.com/newstc/958457124475205.html" target="_blank">ܱ</a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/543960792387849.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/46067790826964.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/888784444958157.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/683900486374170.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/57717417419828.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/228689808440808.html" target="_blank">ν</a>| <a href="http://www.sous123.com" target="_blank">ʢ</a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/36179634598886.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/178875205863719.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoruilp.com/newstc/442352433422726.html" target="_blank">dz</a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/69334097319957.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/91819662634645.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjbeijia.com/newstc/919835121556856.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxyctf.com/newstc/782968365554782.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jinyangjt.com/newstc/714698199232577.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sufangxingwanshisanjiao.com/newstc/889469535397988.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.2a11.net/newstc/336365354908305.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhongweimachinery.com/newstc/69829382773991.html" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.apbinao.com/newstc/5224581096699.html" target="_blank"></a>| <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.9nnc.tv','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.9nnc.tv');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192749.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.9nnc.tv/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192750.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192751.html">经论次第</A> <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192752.html">初机开?/A><br><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192753.html">以戒为师</A> <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192754.html">汉传讲法</A> <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192755.html">藏传讲法</A> <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192756.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192757.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192758.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.9nnc.tv/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192759.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192760.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192761.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192762.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192763.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192764.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192765.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192766.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.9nnc.tv/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" title="星云法师佛学问答">星云法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2012/11/214508190300.html" target="_blank">星云法师答:吃素,除了帮助身体健康外,还有甚么好处?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2012/11/203909190291.html" target="_blank">星云法师答:如何消灾免难?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2011/07/081103173092.html" target="_blank">星云法师答:运气不好时如何转运?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2009/12/13381994706.html" target="_blank">星云法师答:佛陀会不会骂?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2009/07/16241785150.html" target="_blank">星云法师答:如何充实我们的人生?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2009/06/17540085139.html" target="_blank">星云法师答:如何做一个善人?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2009/06/19221883572.html" target="_blank">星云法师答:如何改变命运?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2009/05/10051177658.html" target="_blank">星云法师答:净土在哪里?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2009/05/10051077657.html" target="_blank">星云法师答:如何能不见别人的是非、善恶、过患呢?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2007/12/12510019362.html" target="_blank">星云法师答:怎样看待因信仰而自杀的行为?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2009/02/21275619361.html" target="_blank">星云法师答:如何帮助有自杀倾向的人建立信心?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2007/12/12475319360.html" target="_blank">星云法师答:佛教对自杀行为与道德问题有何看法?</a></li> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?2条信? <a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html">尾页</a> 页次?/1? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html' selected>1</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/wumin/2012/10/193050189021.html" target=_blank><IMG border=0 alt=星云法师 src="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/UploadFiles/wumin/2012/10/201210231930504489.jpg" width=150 height=175><BR>星云法师简?/A></DIV> <P><STRONG>星云法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">星云法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E6%98%9F%E4%BA%91%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">星云法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192767.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">星云法师佛学视频在线观看及下?/SPAN></A></P> <P><STRONG>星云法师相关链接</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192768.html" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">佛光山全球佛教资讯网 </SPAN></A> </P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://9nnc.tv/">Сƴ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">κ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">ӿڽֵ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">ӱ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">̩</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://9nnc.tv/">ƽ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">ӿ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">ϴ»ܳ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/"></a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://f3e2yt.9nnc.tv/">С</a></td> <td><a href="http://j7ypjm.9nnc.tv/"></a></td> <td><a href="http://dpp3pp.9nnc.tv/"></a></td> <td><a href="http://73o8as.9nnc.tv/">ٻƼִί</a></td> <td><a href="http://o3kky8.9nnc.tv/">Ŵ·</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://eetf28.9nnc.tv/">լ</a></td> <td><a href="http://8umvza.9nnc.tv/">Ⱥͬ</a></td> <td><a href="http://3zv3cf.9nnc.tv/">´</a></td> <td><a href="http://1wo8x3.9nnc.tv/">ƺ</a></td> <td><a href="http://ryzkw2.9nnc.tv/">ѻ</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2010/10/101849129616.html" target="_blank">大安法师答:如病人生前半信半疑,阿弥陀佛能带他往生西方吗?当他死</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2013/07/140707258567.html" target="_blank">明证法师答:如何持咒,念佛时能够减少内心杂念不妄生,进而能心静?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2012/11/160355194538.html" target="_blank">传喜法师答:念佛发愿不吃饭不喝水,是否可以?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2007/07/15034011908.html" target="_blank">妙莲法师答:生命的意义为何?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2011/05/073028169844.html" target="_blank">净空法师答:佛号压不住恶念.怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/fjask/2012/11/090514192165.html" target="_blank">良因法师答:不想结婚,怎么办?</a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192769.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://9nnc.tv/a/20181119/192770.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.9nnc.tv/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://9nnc.tv/">ռ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">ɽ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/"></a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">Լ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://9nnc.tv/">Ӫũ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">˫</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">ƽ</a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/"></a></td> <td><a href="http://9nnc.tv/">´</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://dsofvr.9nnc.tv/">ŷ۰</a></td> <td><a href="http://tyb8hd.9nnc.tv/">׶Ժ</a></td> <td><a href="http://y8zw8r.9nnc.tv/"></a></td> <td><a href="http://rgnydv.9nnc.tv/">޸</a></td> <td><a href="http://afmysz.9nnc.tv/">վ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://ve3opd.9nnc.tv/">ԫ</a></td> <td><a href="http://gasiyq.9nnc.tv/"></a></td> <td><a href="http://s88uqr.9nnc.tv/">С</a></td> <td><a href="http://8xbz3t.9nnc.tv/">Ͻֵ</a></td> <td><a href="http://3h2qzv.9nnc.tv/">СҲ</a></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> ¡֩ http://www.kelongchi.com/ <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>